De Ombudsclown behandelt wéér een klacht over de Ombudsclown