Onbegrepen Nederlanders rekenen af met vooroordelen in 'Ik durf het bijna niet te vragen'