Dagboekfragment – Nihilisten zullen de tsaar voor diens 25ste jubileum vermoorden