Sanoma boekt 10% meer winst in Nederland

Sanoma heeft bekend gemaakt dat in 2018 haar operationele winst, gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten, voor het derde jaar steeg naar EUR 197 miljoen. In 2017 was dit nog 179 miljoen euro.  
InCT
11-02-2019 09:07