Jan de Hoop breekt radio-uitzending af wegens noodsituatie