Wouter Zwart terug naar Europa, De Vries naar Amerika