Het intiemste wat we van de jonge Rembrandt hebben, is zijn werk