Dagboekfragment: Het Vaticaans Concilie raakt verstrikt in spraakverwarring