2 miljoen voor versterking Brabantse culturele sector

Dit najaar zijn er weer dertien projecten binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. Het zijn de laatste projecten voor dit jaar, want het subsidieplafond is na deze derde ronde bereikt. In totaal zijn er in 2018 33 projecten gehonoreerd en is er ruim 2 miljoen besteed aan het versterken van de Brabantse culturele sector en het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, landschap en milieu.
Fonk Online
19-11-2018 10:51