Het theater moet zelffelicitatie bevragen, niet faciliteren