Arjan Peters kocht exemplaren van Reve-boeken met ongepubliceerde correcties