Ellie Lust en de kortzichtige keuze van de opperbromsnorren