De Deltawerken: knappe koppen, harde werkers (vier sterren)

Battenoord was niet meer dan een gehucht, een paar huizen op Overflakkee, aan de zuidelijke zeedijk. Na die nacht van zaterdag op zondag was er niets meer. Om half vier gaf de burgemeester van Nieuwe Tonge opdracht het dorp te evacueren. Het water sloeg toen al over de dijk. Kort daarop stortte de dijk met een donderende klap in elkaar. De dorpelingen probeerden te ontkomen via een binnendijk. Ook die werd weggeslagen. Ze waren kansloos.
de Volkskrant
31-08-2018 16:16