De droog getokkelde gitaarakkoorden van Sweet Home Alabama gaven hem eeuwigheidswaarde