Menzis’ dappere poging leidt vooralsnog alleen tot reputatieschade