De gewoonheid maakt de ondoorgrondelijke wereld van kunstenaar Tytgat nog waarachtiger