‘Jagersblad’ Buit neemt de misverstanden weg die bestaan rondom het jagen

Wat is lezenswaardig deze week? Vandaag: Buit, blad voor jagers, poogt vooroordelen te ontkrachten en bevestigt ook zo het een en ander.
de Volkskrant
11-07-2018 18:44