Jan Slagter: 'De publieke omroep moet iedereen kunnen bedienen'

De afgelopen week zijn vooral journalistieke programma's in protest gekomen over de geplande bezuinigingen. Omroepdirecteur Jan Slagter is van mening dat de publieke omroep haar draagvlak in de samenleving alleen kan behouden, wanneer zij alle doelgroepen in de samenleving kan bedienen. De omroepdirecteur geeft hiermee een tegenreactie op het geluid van diverse mediamensen, die afgelopen dagen weinig begrip hebben waarom er op onderzoeksjournalistieke programma's wordt bezuinigd.
Spreekbuis
30-06-2018 20:47