Met één klik besteld: rukt de app op ten koste van de uitzendbranche?

De opkomst van de platformeconomie (denk aan Uber, Deliveroo, Helpling) bedreigt uitzendbureaus en payrollbedrijven. Dit stelt het economisch bureau van ING. Afhankelijk van hoe regelgeving en technologie zich ontwikkelen, zullen platformbedrijven 20 tot 70 procent van de 'flexbranche' overnemen, voorspelt de bank. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen verwacht dat de politiek de opmars zal afremm
de Volkskrant
03-05-2018 22:17