Vlaams platform voor boeken lezen gaat live

Het aangekondigde Vlaamse leesplatform langzullenwelezen.be is nu officieel in de lucht. Met dit platform wil de VRT iedereen aansporen om mee,  of weer, te gaan lezen. Tien bekende VRT-leesambassadeurs trekken de boekenkar. Ze zijn op de...
InCT
01-05-2018 08:27