Buma Gouden Harp voor Edwin Evers

Ed­win Evers is dit jaar de win­naar van de Buma Gou­den Harp. De dj van Ra­dio 538 krijgt de prijs voor zijn ver­dien­sten voor de Ne­der­land­se mu­ziek­in­du­strie.Frank Helmink (Buma Cultuur): “Ed­win Evers is de be­kend­ste ra­dio-dj van Ne­der­land en heeft och­ten­d­ra­dio van­af het be­gin op de kaart ge­zet", “Hij weet zich na twin­tig jaar nog steeds te on­der­schei­den, wat ont­zet­tend knap is in de dy­na­mi­sche we­reld van dit me­di­um. In die tijd he...
Spreekbuis
03-03-2018 06:01