Mies is nog altijd de mama van Het Dorp

De naam van Mies Bouwman blijft innig verbonden met Het Dorp. Maar de lange gangen en gedateerde woningen voor gehandicapten maken nu plaats voor moderne paviljoens met veel glas. Mies Bouwman is nog alomtegenwoordig in Het Dorp bij Arnhem - waarvan het bestaan zo nauw met het hare is verknoopt. Ze prijkt in volle glorie op posters die werden vervaardigd bij het vijftigjarig bestaan, in 2012, van
de Volkskrant
02-03-2018 20:56