Uitbreiding portfolio Rodi Media en samenwerking Kennemerland Pers

Met ingang van 2 maart a.s. worden huis-aan-huisbladen Heemskerkse Courant + de Beverwijker van IJmond PERS B.V. uitgegeven door Rodi Media. Deze titels gaan verder als vaste advertentiecombinatie. Daarnaast gaan Rodi Media en Kennemerland Pers gaan meer samenwerken. Per 8 maart a.s. wordt Weekblad Huis aan Huis van Rodi Media samengevoegd in de Jutter en de Hofgeest van Kennemerland Pers. Via Rodi Media kan in het vervolg eenvoudig worden doorgeplaatst naar titels binnen het portfolio van...
Retriever
27-02-2018 13:39