Nieuw magazine Petrus

de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft 25 januari jl. het magazine Petrus gelanceerd. Het magazine, voor protestantse kerkgangers, vindt het belangrijk de individuele leden te kunnen inspireren in hun dagelijks leven. Petrus verschijnt 4x per jaar in een oplage van 50.000 exemplaren. Wie zich aanmeldt, krijgt het blad gratis thuisgestuurd. De advertentieverkoop wordt verzorgd door Theo Wijbenga van NDC mediagroep B.V. De kosten voor een 1/1 FC advertentie bedragen 2.300 euro.
Retriever
26-02-2018 10:28