Allround redacteur

Namens de koepel van woningcorporaties Aedes zoekt Redactie & Co een allround redacteur De redacteur vertaalt complexe materie op creatieve wijze naar relevante content voor website, nieuwsbrieven, (digitaal) magazine, social media en voor crossmediale projecten. Belangrijk daarbij is het principe 'call to action': de teksten dienen de doelgroep in beweging te brengen. De teksten worden opgesteld in nauw overleg met betrokkenen, zowel binnen Aedes als bij de corporaties. De redacteur levert c...
Redactie & Co
22-02-2018 14:37