‘Start met heffingen op videoplatformen’

De Raad voor Cultuur, de adviesraad voor de regering, heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan over een toekomstbestendige audiovisuele industrie in Nederland. De Raad voor Cultuur is voor extra investeringen in de audiovisuele sector. Deze investeringen zouden deels uit de sector zelfs gehaald kunnen worden door middel van heffingen.De Raad voor Cultuur: ‘Stel in navolging van ons omringende landen heffingen in voor alle eindexploitanten van zowel betaalde a...
Spreekbuis
21-02-2018 05:55