Senior communicatie-adviseur gemeente

Namens de 'back office' van een aantal samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht, zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatie-adviseur. De adviseur adviseert bestuurders en directieleden over hun opstelling in actuele kwesties, bij nieuwe projecten, dagelijkse activiteiten en perscontacten. Hij of zij ontwikkelt, monitort en toetst de communicatiestrategie van de gemeenten. Bewaakt de gekozen strategie. Denkt kritisch mee over actuele en toekomstige ontwikkelingen, adviseert bij ra...
Communicatie & Co
12-02-2018 19:57