Voorzichtigheid of puur geluk? Appende fietsers lijken minder brokken te maken

Wie zich al append op de fiets in het verkeer begeeft, is levensgevaarlijk bezig, is het idee. Maar appende fietsers lijken nauwelijks meer brokken te maken. Deze opmerkelijke bevinding doen onderzoekers van verkeersonderzoeksinstituut SWOV en de TU Delft. Uit hun studie, die is gepubliceerd in het vakblad Accident Analysis and Prevention, blijkt dat niet kan worden aangetoond dat appen op de fiet
de Volkskrant
26-01-2018 19:49