Nederlander vaker naar de bioscoop ondanks Netflix-effect

Het bioscoopbezoek in Nederland breekt record na record. In de afgelopen tien jaar was sprake van een stijging van 56 procent. Investeringen in technologie en beleving (denk aan IMAX en 4dx) en een ruimer filmaanbod legden de branche geen windeieren.
Fonk Online
25-01-2018 07:00