Gerard Dielessen en Roelie Lubbers in Raad van Toezicht RTV Drenthe

De samenstelling van de Raad van Toezicht van RTV Drenthe is per 1 januari 2018 gewijzigd. Na het afronden van de sollicitatieprocedure is Gerard Dielessen uit Hijken de nieuwe voorzitter, en ook verantwoordelijk voor het taakveld media. Roelie Lubbers-Hilbrands uit Noord-Sleen is benoemd als lid en krijgt financiën in haar portefeuille.Gerard Dielessen Dielessen is sinds 2010 algemeen directeur van het Nederlands Olympisch Comité/de Nederlan...
Spreekbuis
25-01-2018 22:29