Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest uit zijn as herrezen

„Het gaat heel goed.” Met die woor­den vat Ro­land Kieft sa­men hoe het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest de af­ge­lo­pen vier jaar uit zijn as is her­re­zen. Door de Haag­se po­li­tiek op­ge­leg­de be­zui­ni­gin­gen be­te­ken­den in 2013 ramp­spoed voor het or­kest. Van de mu­si­ci moe­ten er 24 ver­trek­ken om plaats te ma­ken voor col­le­ga's van de op te hef­fen Ra­dio Ka­mer Fil­har­mo­nie. Kieft: „Een or­kest is zo’n fijn­ma­zig ra­der­werk dat het maar de vraag was of het in ...
Spreekbuis
24-01-2018 08:46