Radio Filharmonisch en Omroepkoor doen Mathäus Passion 2019

In­gaan­de 2019 ne­men in­ter­na­ti­o­na­le top­mu­si­ci uit Hil­ver­sum zelf de jaar­lijk­se uit­voe­ring van de Mat­thäus Pas­si­on in de Vi­tus­kerk voor hun re­ke­ning. Het gaat om het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest en het Groot Om­roep­koor, aan­ge­vuld met en­ke­le so­lis­ten van bui­ten.Dat laat Ro­land Kieft we­ten. Hij is di­rec­teur van het or­kest en het koor. Hun thuis­ba­sis is het Mu­ziek­cen­trum van de Om­roep aan de Heu­vel­laan. Sinds 2015 wordt ...
Spreekbuis
21-01-2018 09:36