Eerste steenlegging voor de Media Mile

Ruim een maand voor de officiële start van 100 jaar Mediastad (27 februari) wordt al op 16 januari de eerste steen voor de Media Mile gelegd.De Media Mile-route voert langs belangrijke hotspots van de mediastad en zal gefaseerd worden uitgerold. Het eerste deel van de route loopt van het Stationsplein, via het Marktplein naar Beeld en Geluid op het Media Park. De route kan ook andersom gelopen worden. In principe kan vanaf elk willekeurig punt de route wor...
Spreekbuis
12-01-2018 17:13