“Als je de jon­ge doel­groep wil be­rei­ken, moet je niet stug 'ou­der­wet­se con­tent' blij­ven pro­gram­me­ren”

In het Gooi en Eemlander-interview geeft Michiel van Duij­ven­dijk (algemeen directeur NEP Nederland) een reactie over de om­roe­pen die jon­ge kij­kers kwijt­ra­ken.Duijvendijk: „Ze sprin­gen daar te wei­nig op in. Je hoeft ’t niet te be­grij­pen of leuk te vin­den, maar je ziet toch het be­reik van vloggers Enzo Knol en Dy­lan Hae­gens. Als je de jon­ge doel­groep wil be­rei­ken, moet je niet stug 'ou­der­wet­se con­tent' blij­ven pro­gram­me­ren!”. Hij i...
Spreekbuis
16-12-2017 13:15