GDPR: 7 praktische tips om een datalek te voorkomen

De Meldplicht Datalekken is in Nederland sinds 1 januari 2016 van kracht. En dat blijft ook zo na 25 mei 2018. Het enige vers...
MarketingFacts
14-12-2017 13:00