Interview Mengwerk: “Wij zijn au­dio­gek­ken”

,,Wij zijn au­dio­gek­ken'', zegt Ar­vid van den Bosch hal­ver­we­ge het ge­sprek. Bij Meng­werk be­gint en ein­digt al­les dan ook daar­mee: ge­dre­ven­heid om met een be­trek­ke­lijk klein team tech­nisch voor­aan te lo­pen en kwa­li­ta­tief top­werk af te le­ve­ren op het ge­bied van au­dio-na­be­we­ring en kleur­cor­rec­tie.Met au­dio-na­be­wer­king hiel­den Kloo­ker en Van den Bosch zich al be­zig voor ze met Meng­werk be­gon­nen, Kloo­ker in dienst bij een groot...
Spreekbuis
13-12-2017 05:15