Case: 1000+ pre-orders via chatbotmarketing

Chatbots. Je hoort er veel over en je ziet er ook steeds meer. Chatbots worden vooral ingezet voor het verbeteren van de klantenservice, we...
MarketingFacts
13-12-2017 08:00