Masterclass gemeentefinanciën: Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

De Masterclass Gemeentefinanciën van dinsdag 16 januari gaat over het financieel reilen en zeilen van gemeentes. Hoe kan je als journalist je weg vinden in gemeentecijfers? En welke invloed heeft het regeerakkoord op de gemeentelijke financiën? Gemeenten maken financieel turbulente tijden door. De meeste gemeenten zijn inmiddels hersteld van de crisis, maar de financiële effecten van de decentralisatie van het sociaal domein (jeugdwet, WMO, participatiewet) blijven ...
De Nieuwe Reporter
08-12-2017 16:20