Het dagelijkse werk van een Data Protection Officer

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR / AVG) zijn sommige organisaties verplicht om ee...
MarketingFacts
07-12-2017 11:00