Groenlinks en VVD: ‘NPO moet per programma afrekenen’

Volgens de politieke partijen moet de NPO door­ge­ven hoe­veel geld er be­steed wordt aan af­zon­der­lij­ke te­le­vi­sie­pro­gram­ma's.Momenteel hoeft de NPO alleen per genre (bijvoorbeeld sport, nieuws en amusement) inzichtelijk maken wat de kosten zijn. Hierdoor weet m 800 mil­joen sport, amu­se­ment of nieuws. Beide par­tij­en lan­ce­ren deze week het plan om de NPO ge­de­tail­leer­der fi­nan­ci­eel in­zicht te la­ten ge­ven. Door de steun van PVV, 50Plus, SGP en F...
Spreekbuis
06-12-2017 07:08