‘Beeld en Geluid zichtbaarder maken’

De ge­meen­te Hil­ver­sum en Beeld en Ge­luid gaan in­ten­sief sa­men­wer­ken om het in­sti­tuut zicht­baar­der te ma­ken in heel Hil­ver­sum.Zo is het on­der meer de be­doe­ling dat Beeld en Ge­luid eve­ne­men­ten in Hil­ver­sum gaat on­der­steu­nen en dat er op scher­men in de me­dia­stad beeld­ma­te­ri­aal van het in­sti­tuut te zien is. „Hoe we dat pre­cies doen wer­ken we nog uit, maar we zijn niet meer al­leen ge­bon­den aan ons ge­bouw", ver­telt Beeld en Ge...
Spreekbuis
06-12-2017 08:10