Wat doet de Publieke Omroep eigenlijk fout, dat zij keer op keer zo wordt aangepakt?

Het is de vraag of de Publieke Omroep na de dreigende bezuiniging nog in staat is zijn huidige kwaliteitsniveau vol te houden. Ik heb getwijfeld of ik deze brief zou schrijven. Als omroepdirecteur ben ik natuurlijk bij voorbaat verdacht als ik het opneem voor de Publieke Omroep. Maar mijn zorgen gaan het eigenbelang ver voorbij. Ik ben bezorgd over de toekomst van de Publieke Omroep. Minister Slob
de Volkskrant
05-12-2017 02:00