Onderzoek: Een op drie smartphones heeft Netflix

Uit onderzoek door Telecompaper blijkt dat bij­na een op de drie smartpho­ne­be­zit­ters in Ne­der­land heeft de app van Net­flix op zijn toe­stel staan. In totaal gaat het om on­ge­veer vier mil­joen men­sen.Te­le­com­pa­per publiceerde deze week een rap­port over ap­p­ge­bruik in Ne­der­land. Het me­ren­deel (2,7 mil­joen men­sen) ge­bruikt de Net­flix-app min­stens eens per week. Ge­mid­deld wordt 2 uur per week naar Netflix ge­ke­ken. Deze strea­ming­dienst is voo...
Spreekbuis
04-12-2017 07:37