Wilhelmus

Ook NRC miskent de feiten voor het gemak. Gelezen: Historiek.net Bas Tooms, Dirk Vlasblom en Eppo König publiceerden in NRC op 16/17 augustus 2017 een groot artikel met als kop: ‘Wat weet u van het Wilhelmus? Zes feiten over het Nederlandse volkslied.’ Paul de Jong corrigeert: ‘De twee redacteuren geven er blijk van meer dan [...]
leugens.nl
20-09-2017 08:18