Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

Nico de Gunst Lead Innovator QuadiaLAB

31 mei 2017
De Gunst wordt verantwoordelijk voor het testen, beoordelen en toepassen van nieuwe technologieën op het gebied van online video