Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

Livre Magazine gelanceerd in pop-upstore

31 mei 2017
Het nieuwe tijdschrift voor boekenliefhebbers Livre Magazine wordt gelanceerd van vrijdag 9 tot en met zondag 11 juni in de Gerard Doustraat in Amsterdam. Livre opent een pop-upstore vol activiteiten rond schrijvers.