Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

Groot Nieuws Radio raakt middengolfzender kwijt

31 mei 2017
Groot Nieuws Radio is teleurgesteld over de uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het gebruik van de zendmast in Zeewolde.