Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

UWV: ‘werkgelegenheid zal nog verder stijgen’

30 mei 2017
In 2018 zijn er in Nederland ruim 225.000 extra banen gecreëerd zijn. Dat is althans de verwachting van het UWV. Als de verwachting uitkomt, stijgt het aantal banen hiermee naar 10,2 miljoen.