Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

Truth or dare app: als dat maar goed gaat

30 mei 2017
Tech-website DutchCowboys meldt dat er een app komt die gebruikers gaat betalen voor het uitvoeren van opdrachten van een truth or dare app genaamd Pickle. Het idee is afkomstig van de film Nerve, die draait om eenzelfde app.