Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

Optische illusies in campagne Corrino voor Promovendum

30 mei 2017
Er is voor de commercials gebruik gemaakt van forced perspective. Dit betekent dat voor- en achtergrond met elkaar versmelten